Anunt Important

Incepand cu data de 16.03.2021 taloanele MOV ale pensionarilor care primesc pensia pe card se vor ridica numai de la Oficiul Judetean de Posta Prahova.

 

PRECIZĂRI
REFERITOARE LA APLICAREA PREVEDERILOR OUG NR.163/2020
(CUMPĂRAREA DE VECHIME)

         

  1. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.163/2020, prin care este reglementată posibilitatea asigurării retroactive în baza unui contract de asigurare socială pentru o perioadă de maxim 6 ani, a intrat în vigoare la data de 28.09.2020.

Încheierea unui astfel de contract de asigurare socială poate fi solicitată numai în perioada 28.09.2020 – 31.08.2021. În intervalul de 6 ani calendaristici, poate fi solicitată asigurarea pentru una sau mai multe perioade de timp, continue sau disparate. 
2. În temeiul acestui act normativ, contractul de asigurare socială poate fi încheiat de orice persoană, indiferent de cetăţenie, care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:

citeste in continuare

INCEPAND CU DATA DE 15.05.2020, ACTIVITATEA CABINETELOR DE EXPERTIZA MEDICALA SE REIA INTEGRAL.
PERSOANELE A CAROR REVIZUIRE MEDICALA A FOST SUSPENDATA PE PERIOADA STARII DE URGENTA POT TRANSMITE PERSONAL SAU PRIN EMAIL ( office@pensiiprahova.ro ) ORI POSTA (Ploiesti, str. Nicolae Iorga nr. 1) ACTELE MEDICALE TRECUTE PE ULTIMA DECIZIE MEDICALA, IMPREUNA CU PROGRAMUL RECUPERATOR, COMPLETAT, SI O COPIE A ACTULUI DE IDENTITATE. DE ASEMENEA.
REVIZUIREA MEDICALA A ACESTOR PERSOANE TREBUIE REALIZATA PANA LA DATA DE 15.06.2020.
TOATE PERSOANELE CARE SE VOR PREZENTA LA CABINETELE DE EXPERTIZA, VOR COMPLETA CHESTIONARUL COVID ANEXA 3 ,VOR PURTA OBLIGATORIU MASCA DE PROTECTIE SI VOR RESPECTA DISTANTAREA SOCIALA FATA DE PERSONALUL CABINETELOR SI FATA DE CELELALTE PERSOANE.

Din motive de siguranta medicala, legate de evenimentul exceptional privind COVID – 19, conform ORDINULUI nr. 459/31.03.2020 al CNPP, incepand cu data de 01.04.2020, perioada in care activitatea de relatii cu publicul se desfasoara numai prin telefon , e-mail sau posta se prelungeste pe perioada starii de urgenta instituita pe intreg teritoriul Romaniei.

ACTIVITATEA DE ELIBERARE A BILETELOR DE TRATAMENT BALNEAR

ESTE SUSPENDATA

PE PERIOADA STARII DE URGENTA !

DATA RELUARII ACTIVITATII DE ACORDARE A BILETELOR DE TRATAMENT VA FI COMUNICATA ULTERIOR

BILETELE CARE AU FOST ELIBERATE VOR FI ANULATE, URMAND CA BENEFICIARII SA SOLICITE RESTITUIREA INTEGRALA A CONTRIBUTIEI ACHITATE.

BENEFICIARII BILETELOR ANULATE VOR PUTEA BENEFICIA DE UN NOU BILET DE TRATAMENT IN ANUL CURENT, DACA VOR DEPUNE O NOUA CERERE SI VOR SOLICITA O ALTA PERIOADA.

NOILE CERERI PENTRU ACORDAREA BILETELOR DE TRATAMENT BALNEAR SE VOR PUTEA DEPUNE PE E-MAIL SAU PRIN POSTA.

Se suspenda activitatea de revizuire medicala a pensionarilor de invaliditate

Din motive de siguranță medicală, legate de prevenirea răspândirii și infectării cu COVID-19, Casa Națională de Pensii Publice anunță că activitatea de revizuire medicală a pensionarilor de invaliditate va fi suspendată începând cu data de 16.03.2020, urmând ca, în funcție de evoluția situației, să fie anunțate alte decizii.

Măsura are în vedere intrarea în vigoare a Hotărârii nr.6/09.03.2020 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență privind măsurile suplimentare de combatere a noului Coronavirus, Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 592/11.03.2020, precum și faptul că în spitale s-a instaurat carantina, iar pensionarii de invaliditate care trebuie expertizați nu pot beneficia de analize medicale și investigații necesare evaluării medicale.

Asigurăm pe toți pensionarii de invaliditate că plata drepturilor de pensie va fi continuatăîn toată perioada în care revizuirea medicală este suspendată.

ANUNȚ REFERITOR LA MĂSURILE DE SIGURANȚĂ MEDICALĂ ÎN INSTITUȚIILE CARE GESTIONEAZĂ SISTEMUL PUBLIC DE PENSII

Din motive de siguranță medicală, legate de prevenirea răspândirii și infectării cu coronavirus, Casa Națională de Pensii Publice anunță că activitatea de audiențe, atât la sediul central cât și la sediile Caselor teritoriale de pensii, va fi suspendată începând cu data de 11.03.2020 și până pe data de 31.03.2020, urmând ca, în funcție de evoluția situației, să fie anunțate alte decizii. În acest scop, vor fi popularizate datele de contact (telefon, adresa de e-mail) ale instituției (CNPP și case teritoriale) și va fi dezvoltată activitatea de relații cu publicul la distanță, după cum urmează:
 prin alocarea unui număr suplimentar de personal care să răspundă la numerele de telefon alocate acestui tip de activitate;
 prin desfășurarea acestei activități pe toată durata zilei de lucru.
Aceste măsuri nu se aplică următoarelor tipuri de servicii: - depunerea, respectiv ridicarea de documente la/de la sediul instituției;
- solicitarea ajutoarelor de deces;
- activitatea de expertiză medicală;
- alte situații excepționale, urgente.
Pentru aceste situații de excepție, vor fi luate următoarele măsuri minimale:
 păstrarea unei distanțe de cel puțin un metru între solicitant și funcționarul public de la ghișeu, precum și între publicul aflat în sediul instituției;
 asigurarea unui aflux controlat al publicului în spațiile închise ale caselor teritoriale de pensii.
Pentru celelalte tipuri de servicii recomandăm să se apeleze la poștă (letrică sau electronică), iar acolo unde se impune depunerea unor documente originale, cererea și documentele în cauză vor fi transmise în regim de scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
Începând cu aceeași dată, se suspendă activitatea de la punctele de lucru ale caselor teritoriale de pensii (acolo unde acestea există).
Direcția Comunicare și Relații Publice

INFORMARE PRIVIND PLATA PENSIILOR DIN LUNA IANUARIE 2020

Casa Națională de Pensii Publice aduce la cunoștință faptul că, pentru luna ianuarie 2020, dată fiind perioada sărbătorilor de iarnă, se decalează cu câteva zile plata drepturilor bănești pentru beneficiarii ale căror drepturi se achită prin intermediul C.N. Poșta Română S.A.
Astfel, în mod excepțional, drepturile se vor achita la domiciliul beneficiarilor în perioada 10 – 20 ianuarie 2020.
În cazul pensionarilor avizaţi (cei care nu sunt găsiți la domiciliu), drepturile bănești și documentul de plată se pot ridica de la ghişeele poştale până la data de 22 ianuarie 2020.
În cazul drepturilor care se achită prin cont bancar, calendarul de plată nu se modifică.  

Precizări referitoare la modificarea adusă Legii nr. 263/2010

         Începând din 18.11.2019, persoanele interesate pot depune la casele teritoriale de pensii cereri de pensionare pentru limită de vârstă cu beneficiile Legii nr. 215/14.11.2019  pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Elementele de noutate se  referă la:

IN ATENTIA BENEFICIARILOR DE PENSIE DE URMAS ELEVI SI STUDENTI

Copiii urmasi in varsta de peste 16 ani, au obligatia legala sa prezinte casei de pensii adeverinta din care sa rezulte ca in anul scolar in curs, respectiv 2019-2020, urmeaza o forma de invatamant organizata potrivit legii. DATA SCADENTA DE DEPUNERE A ADEVERINTEI ESTE 20 SEPTEMBRIE 2019. In cazul nedepunerii adeverintei mentionate, pensia de urmas aferenta lunii octombrie 2019 se retine de la plata.

Intrucat anul universitar incepe la data de 1 octombrie 2019 si, in consecinta, studentii urmasi, in varsta de pana la 26 de ani, sunt in imposibilitatea prezentarii pana la data de 20 septembrie 2019 a dovezii privind continuarea studiilor, intr-o prima faza, acestia au obligatia ca pana la data mentionata sa depuna la sediul caselor teritoriale de pensii o DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE in acest sens. Ulterior, dar nu mai tarziu de data de 20 octombrie 2019, acestia au obligatia de a prezenta adeverinta din care sa rezulte ca in anul universitar in curs, respectiv 2019-2020, urmeaza o forma de invatamant organizata potrivit legii.
Ulterior, in cazul nedepunerii adeverintei mentionate, pensia de urmas aferenta lunii noiembrie 2019 se retine de la plata.


Click aici pentru a descarca modelul Declaratiei pe propria raspundere

ANUNT REFERITOR LA BILETELE DE TRATAMENT

Pentru ca, in perioada de vara, acordarea biletelor de tratament provoaca un interes foarte mare in randurile pensionarilor, reamintim ca repartizarea acestora se face in cate doua serii lunare, pana in luna noiembrie 2019, inclusiv.

Repartizarea biletelor de tratament balnear se face in baza punctajului pe care fiecare pensionar il obtine conform unor criterii distincte - cuantumul pensiei, categoria de pensie, frecventa cu care a mers la tratament balnear in ultimii 2 ani, gradul handicapului (dupa caz).

Pensionarii care nu se regasesc pe listele de repartitie in intervalul iunie - august 2019, interval suprasolicitat, pot depune alte cereri pentru bilete de tratament pentru lunile septembrie, octombrie, noiembrie 2019.

Cererile trebuie depuse cu cel putin 30 de zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicita bilet de tratament.

PRECIZĂRI referitoare la achitarea drepturilor restante cuvenite în urma recalculării  pensiilor pentru beneficiarii prevederilor Legii nr.221/2018

PRECIZĂRI REFERITOARE LA APLICAREA LEGII NR. 221/27.07.2018 PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA LEGII NR.263/2010  

Legea nr.221/27.07.2018 a fost publicată în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 661 din 30 iulie 2018 și intră în vigoare la data de 02.08.2018. Legea are două categorii de dispoziții care vizează persoanele care vor solicita deschiderea drepturilor de pensii începând cu data intrării în vigoare a actului normativ în discuție, atât din punct de vedere al reducerii vârstei standard de pensionare, cât și din punct de vedere al stagiului complet de cotizare care se utilizează la determinarea punctajului mediu anual si dispoziții care vizează anumite categorii de pensionari cu drepturi în plată, care vor beneficia de recalcularea acestor drepturi prin utilizarea – la determinarea punctajului mediu anual – a unui stagiu complet de cotizare mai mic decât cel utilizat inițial.

În ceea ce privește recalcularea pensiilor cuvenite sau aflate în plată la data de 1 august 2018, procedura instituită prin Legea nr.221/2018 prevede că: recalcularea se realizează DIN OFICIU, nefiind necesară formularea și înregistrarea unor cereri; recalcularea se va realiza în perioada 01.10.2018 – 30.09.2019; drepturile recalculate se cuvin și se acordă de la data de 01.10.2018, indiferent de data emiterii/comunicării deciziei de recalculare

- Pentru mai multe precizari si detalii apasati aici -

Legea nr.221/2018 nu se referă la persoanele care:  

si-au deschis drepturile de pensie anterior datei de 01.01.2011 dar au beneficiat de majorarea punctajului mediu anual în conformitate cu prevederile OUG nr.100/2008, ale OUG nr. 209/2008, ale Legii nr. 218/2009 și ale art. 169 din Legea nr.263/2010

si-au deschis drepturile de pensie după data de 01.01.2011, dar au făcut obiectul Legii nr.155/2016 (minerii din subteran, personalul din zonele I și II de radiații)

și-au deschis drepturile de pensie după data de 01.01.2011 dar au realizat activități încadrate în condiții speciale, altele decât cele prevăzute la art.30, alin.1, lit. d), e) și f

Bilete de tratament

BILETE DE TRATAMENT

Repartitia Biletelor de Tratament pentru luna MAI 2021 - seria 5

- Ploiesti

- Campina

Cerere tip de acordare

Acesand acest link puteti descarca cererea tip de acordare a biletelor de tratament.

Informatii de interes public

Acces categorie

Serviciul Plati - Prestatii

Serviciul Plati - Prestatii face un anunt colectiv cu nr. A2903/18.01.2021.

mai mult

Serviciul Plati - Prestatii

Serviciul Plati - Prestatii face un anunt colectiv cu nr. A13112/11.12.2020.

mai mult

Serviciul Plati - Prestatii

Serviciul Plati - Prestatii face un anunt colectiv cu nr. A15739/12.03.2021.

mai mult

Serviciul Juridic

Serviciul Juridic face un anunt colectiv cu nr. A37374/03.07.2019.

mai mult

Serviciul Plati - Prestatii

Serviciul Plati - Prestatii face un anunt colectiv cu nr. A38615/10.07.2019.

mai mult

Serviciul Plati - Prestatii

Serviciul Plati - Prestatii face un anunt colectiv cu nr. A46716/14.08.2019.

mai mult

Anunturi

Toate anunturile

Masuri din domeniul pensiilor aplicabile incepand cu 01.02.2017

Incepand cu veniturile aferente lunii Februarie 2017, venitul impozabil lunar din pensii se stabileste prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2000 lei.

Masuri din domeniul pensiilor aplicabile incepand cu 01.02.2017

De asemenea incepand cu data de 01.02.2017 plata contributiei la asigurari sociale de sanatate la fi eliminata pentru toti pensionarii, aceasta este suportata de la bugetul de stat.

NOUTATI

Incepand cu data de 1 septembrie 2020, valoarea punctului de pensie este de 1442 lei iar pensia minima garantata va fi de 800 lei.

Incepand cu data de 12 Martie 2021, cuantumul ajutorului de deces este de 5.380 lei pentru persoanele decedate dupa 12 Martie 2021.Totodata, ajutorul de deces cuvenit pentru un membru de familie este in cuantum de 2.690 lei (asiguratul sau pensionarul beneficiază de ajutor de deces în cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului).

UTILE

Masuri privind majorarea unor drepturi care se achita prin casele teritoriale de pensii

Precizari referitoare la indicele de corectie aferent anului 2017

Comunicat privind plata retroactiva a contributiilor de asigurarile sociale