Serviciul Financiar Contabilitate

ATRIBUȚII PRINCIPALE:
 
 

  1. Fundamentează propuneri privind proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat, precum si propuneri de fundamentare a indicatorilor specifici cu finanțare din bugetul de stat;/li>
     

  2. Urmărește si raspunde de realizarea indicatorilor bugetului asigurărilor sociale de stat, repartizați conform legii;
  3.  

  4. Intocmește cererile de credite lunare, pe capitole de cheltuieli și surse de finanțare, le înaintează la CNPP și raspunde de utilizarea lor, în conformitate cu prevederile legale
  5.  

  6. Efectueaza cheltuielile, cu respectarea normelor privind angajarea, lichidarea, ordonațarea si plata cheltuielilor instituțiilor pubice, potrivit OMFP nr.1792/2002;
  7.  

  8. Asigură și raspunde de aplicarea strictă a dispozițiilor legale, normelor metodologice, procedurilor si instrucțiunilor CNPP, din domeniul financiar contabilitate.