Serviciul Juridic

Serviciul Juridic are următoarele atribuții principale:

  • reprezintă interesele Casei Județene de Pensii Prahova în fața instanțelor competente, la judecarea litigiilor de asigurări sociale, de contencios administrativ, civile și /sau penale, comerciale, la judecata acestora în primă instanță sau căi de atac;
  • îndruma și sprijină angajatorii și asigurații în vederea cunoașterii și aplicării corecte și unitare a legislației în domeniul asigurărilor sociale, pensiilor și altor drepturi de asigurări sociale;
  • organizează, conduce și răspunde de soluționarea în termen legal a scrisorilor, reclamațiilor și sesizărilor adresate direct sau prin intermediul altor instituții, în legătură cu domeniul de activitate al instituției;
  • asigură asistența juridică în analizarea sesizărilor, scrisorilor și cererilor în probleme de legislația pensiilor și a altor drepturi de asigurări sociale, participând efectiv la cercetarea și la soluționarea în termen legal a acestora.