Serviciul Comunicare și Relații Publice

Serviciul Comunicare și Relații Publice:

-asigură dezvoltarea proceselor de comunicare externă și internă, gestionarea activității de relații cu publicul, asigurarea accesului la informațiile de interes public, promovarea activității Casei Județene de Pensii Prahova;
-asigură o evidență clară și operativă a cererilor, petițiilor și a altor documente adresate instituției;
-acordă consultanță și sprijin asiguraților și beneficiarilor sistemului public de pensii în rezolvarea problemelor;
-asigură și răspunde de buna desfășurare a activității de relații cu publicul la nivelul Casei Județene de Pensii Prahova, prin stabilirea unei relații directe cu cetățenii.

Mai multe articole

  • Serviciul Plăți Prestații

    Prin acest serviciu, se comunică în plată și se plătesc, la termenele legale, prestațiile de asigurări sociale stabilite prin diferite acte normative, inclusiv pensiile din sistemul public de pensii.