Persoana responsabilă privind liberul acces la informaţiile de interes public din sfera de activitate a Casei Județene de Pensii Prahova este consilier superior Graziella Chitu, pe care o puteți găsi la adresa de e-mail gratziela.chitu@cnpp.ro sau la numărul de telefon 0244.577.406.

– Acte normative de interes public

– Legea nr. 544/2001

– HG nr. 123/2002

– Informații de interes public

– Lista informațiilor de interes public

– Informare

– Raport de evaluare centralizată a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2020

– Situația drepturilor salariale la luna septembrie 2017

– Situația drepturilor salariale la luna martie 2018

– Situația drepturilor salariale la data de 30 septembrie 2018

– Situația drepturilor salariale la data de 29 martie 2019

– Situația drepturilor salariale la data de 30 septembrie 2019

– Situația drepturilor salariale la data de 31 martie 2020

– Situația drepturilor salariale potrivit Legii nr. 153/2017, la data de 30 septembrie 2020

– Situația drepturilor salariale potrivit Legii nr. 153/2017, la data de 30 septembrie 2021