Formulare bilete de tratament

– Cerere bilete tratament

– Declarație pe propria răspundere pentru bilete

Formulare plăți pensii

– Cerere pentru acordarea ajutorului de deces

– Cerere pentru plata pensiei neîncasate

– Cerere pentru plata sumelor rămase neîncasate de către pensionarul decedat

– Cerere reluare plată pensie în sistem mecanizat

– Cerere luare în evidență schimbare domiciliu

– Cerere transfer dosar

– Cerere privind acordarea pensiei anticipate parțiale/anticipate

– Cerere pentru acordarea pensiei de invaliditate

– Cerere pentru acordarea pensiei de urmaș

– Cerere optiune la pensie de urmaș

– Cerere pentru recalcularea pensiei

– Cerere eliberare buletin de calcul

– Declarație urmaș student