*****

 

ACTIVITATEA DE ELIBERARE A BILETELOR DE TRATAMENT BALNEAR

ESTE SUSPENDATA

PE PERIOADA STARII DE URGENTA !

DATA RELUARII ACTIVITATII DE ACORDARE A BILETELOR DE TRATAMENT VA FI COMUNICATA ULTERIOR

BILETELE CARE AU FOST ELIBERATE VOR FI ANULATE, URMAND CA BENEFICIARII SA SOLICITE RESTITUIREA INTEGRALA A CONTRIBUTIEI ACHITATE.

BENEFICIARII BILETELOR ANULATE VOR PUTEA BENEFICIA DE UN NOU BILET DE TRATAMENT IN ANUL CURENT, DACA VOR DEPUNE O NOUA CERERE SI VOR SOLICITA O ALTA PERIOADA.

NOILE CERERI PENTRU ACORDAREA BILETELOR DE TRATAMENT BALNEAR SE VOR PUTEA DEPUNE PE E-MAIL SAU PRIN POSTA.

*****

 

ANUNȚ REFERITOR LA MĂSURILE DE SIGURANȚĂ MEDICALĂ ÎN INSTITUȚIILE CARE GESTIONEAZĂ SISTEMUL PUBLIC DE PENSII

Din motive de siguranță medicală, legate de prevenirea răspândirii și infectării cu coronavirus, Casa Națională de Pensii Publice anunță că activitatea de audiențe, atât la sediul central cât și la sediile Caselor teritoriale de pensii, va fi suspendată începând cu data de 11.03.2020 și până pe data de 31.03.2020, urmând ca, în funcție de evoluția situației, să fie anunțate alte decizii. În acest scop, vor fi popularizate datele de contact (telefon, adresa de e-mail) ale instituției (CNPP și case teritoriale) și va fi dezvoltată activitatea de relații cu publicul la distanță, după cum urmează:
 prin alocarea unui număr suplimentar de personal care să răspundă la numerele de telefon alocate acestui tip de activitate;
 prin desfășurarea acestei activități pe toată durata zilei de lucru.
Aceste măsuri nu se aplică următoarelor tipuri de servicii: - depunerea, respectiv ridicarea de documente la/de la sediul instituției;
- solicitarea ajutoarelor de deces;
- activitatea de expertiză medicală;
- alte situații excepționale, urgente.
Pentru aceste situații de excepție, vor fi luate următoarele măsuri minimale:
 păstrarea unei distanțe de cel puțin un metru între solicitant și funcționarul public de la ghișeu, precum și între publicul aflat în sediul instituției;
 asigurarea unui aflux controlat al publicului în spațiile închise ale caselor teritoriale de pensii.
Pentru celelalte tipuri de servicii recomandăm să se apeleze la poștă (letrică sau electronică), iar acolo unde se impune depunerea unor documente originale, cererea și documentele în cauză vor fi transmise în regim de scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
Începând cu aceeași dată, se suspendă activitatea de la punctele de lucru ale caselor teritoriale de pensii (acolo unde acestea există).
Direcția Comunicare și Relații Publice

INFORMARE PRIVIND PLATA PENSIILOR DIN LUNA IANUARIE 2020

Casa Națională de Pensii Publice aduce la cunoștință faptul că, pentru luna ianuarie 2020, dată fiind perioada sărbătorilor de iarnă, se decalează cu câteva zile plata drepturilor bănești pentru beneficiarii ale căror drepturi se achită prin intermediul C.N. Poșta Română S.A.
Astfel, în mod excepțional, drepturile se vor achita la domiciliul beneficiarilor în perioada 10 – 20 ianuarie 2020.
În cazul pensionarilor avizaţi (cei care nu sunt găsiți la domiciliu), drepturile bănești și documentul de plată se pot ridica de la ghişeele poştale până la data de 22 ianuarie 2020.
În cazul drepturilor care se achită prin cont bancar, calendarul de plată nu se modifică.  

*****

N ATENTIA BENEFICIARILOR DE PENSIE DE URMAS ELEVI SI STUDENTI

Copiii urmasi in varsta de peste 16 ani, au obligatia legala sa prezinte casei de pensii adeverinta din care sa rezulte ca in anul scolar in curs, respectiv 2019-2020, urmeaza o forma de invatamant organizata potrivit legii. DATA SCADENTA DE DEPUNERE A ADEVERINTEI ESTE 20 SEPTEMBRIE 2019. In cazul nedepunerii adeverintei mentionate, pensia de urmas aferenta lunii octombrie 2019 se retine de la plata.

Intrucat anul universitar incepe la data de 1 octombrie 2019 si, in consecinta, studentii urmasi, in varsta de pana la 26 de ani, sunt in imposibilitatea prezentarii pana la data de 20 septembrie 2019 a dovezii privind continuarea studiilor, intr-o prima faza, acestia au obligatia ca pana la data mentionata sa depuna la sediul caselor teritoriale de pensii o DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE in acest sens. Ulterior, dar nu mai tarziu de data de 20 octombrie 2019, acestia au obligatia de a prezenta adeverinta din care sa rezulte ca in anul universitar in curs, respectiv 2019-2020, urmeaza o forma de invatamant organizata potrivit legii.
Ulterior, in cazul nedepunerii adeverintei mentionate, pensia de urmas aferenta lunii noiembrie 2019 se retine de la plata.


Click aici pentru a descarca modelul Declaratiei pe propria raspundere

ANUNT REFERITOR LA BILETELE DE TRATAMENT

Pentru ca, in perioada de vara, acordarea biletelor de tratament provoaca un interes foarte mare in randurile pensionarilor, reamintim ca repartizarea acestora se face in cate doua serii lunare, pana in luna noiembrie 2019, inclusiv.

Repartizarea biletelor de tratament balnear se face in baza punctajului pe care fiecare pensionar il obtine conform unor criterii distincte - cuantumul pensiei, categoria de pensie, frecventa cu care a mers la tratament balnear in ultimii 2 ani, gradul handicapului (dupa caz).

Pensionarii care nu se regasesc pe listele de repartitie in intervalul iunie - august 2019, interval suprasolicitat, pot depune alte cereri pentru bilete de tratament pentru lunile septembrie, octombrie, noiembrie 2019.

Cererile trebuie depuse cu cel putin 30 de zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicita bilet de tratament.

PRECIZĂRI referitoare la achitarea drepturilor restante cuvenite în urma recalculării  pensiilor pentru beneficiarii prevederilor Legii nr.221/2018

PRECIZĂRI REFERITOARE LA APLICAREA LEGII NR. 221/27.07.2018 PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA LEGII NR.263/2010  

Legea nr.221/27.07.2018 a fost publicată în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 661 din 30 iulie 2018 și intră în vigoare la data de 02.08.2018. Legea are două categorii de dispoziții care vizează persoanele care vor solicita deschiderea drepturilor de pensii începând cu data intrării în vigoare a actului normativ în discuție, atât din punct de vedere al reducerii vârstei standard de pensionare, cât și din punct de vedere al stagiului complet de cotizare care se utilizează la determinarea punctajului mediu anual si dispoziții care vizează anumite categorii de pensionari cu drepturi în plată, care vor beneficia de recalcularea acestor drepturi prin utilizarea – la determinarea punctajului mediu anual – a unui stagiu complet de cotizare mai mic decât cel utilizat inițial.

În ceea ce privește recalcularea pensiilor cuvenite sau aflate în plată la data de 1 august 2018, procedura instituită prin Legea nr.221/2018 prevede că: recalcularea se realizează DIN OFICIU, nefiind necesară formularea și înregistrarea unor cereri; recalcularea se va realiza în perioada 01.10.2018 – 30.09.2019; drepturile recalculate se cuvin și se acordă de la data de 01.10.2018, indiferent de data emiterii/comunicării deciziei de recalculare

- Pentru mai multe precizari si detalii apasati aici -

Legea nr.221/2018 nu se referă la persoanele care:  

si-au deschis drepturile de pensie anterior datei de 01.01.2011 dar au beneficiat de majorarea punctajului mediu anual în conformitate cu prevederile OUG nr.100/2008, ale OUG nr. 209/2008, ale Legii nr. 218/2009 și ale art. 169 din Legea nr.263/2010

si-au deschis drepturile de pensie după data de 01.01.2011, dar au făcut obiectul Legii nr.155/2016 (minerii din subteran, personalul din zonele I și II de radiații)

și-au deschis drepturile de pensie după data de 01.01.2011 dar au realizat activități încadrate în condiții speciale, altele decât cele prevăzute la art.30, alin.1, lit. d), e) și f