Comunicat de presa Avocatul Poporului - Biroul teritorial Ploiesti

Pentru a vizualiza continutul comunicatului faceti click aici

PRECIZĂRI

privind aplicarea Legii nr. 192/2015, respectiv a art. 1691 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare

I. Legea nr.192/2015 se referă la creşterea punctajelor anuale realizate de pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 ianuarie 2011, care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa I şi/sau grupa a II-a de muncă potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, respectiv activităţi în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite şi/sau condiţii speciale în aceste perioade, după cum urmează:

a) cu 50% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa I de muncă sau în locuri de muncă încadrate în condiţii speciale;

b) cu 25% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa a II-a de muncă sau în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite.

De această majorare beneficiază doar pensionarii ale căror drepturi de pensie s-au deschis anterior datei de 1 ianuarie 2011 şi care, conform prevederilor legale în vigoare, nu au beneficiat de majorarea punctajelor anuale conform dispozițiilor anterioare care au acordat astfel de majorări, respectiv: OUG nr.100/2008, Legea nr. 218/2008, art. 78^2 din Legea nr. 19/2000, art. 169 din Legea nr.263/2010, precum şi de majorarea punctajului pentru perioadele realizate în condiţii speciale după data de 1 aprilie 2001.

II. Cine nu a beneficiat de majorarea punctajelor:

De majorarea punctajelor pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa I şi/sau grupa a II-a de muncă potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, respectiv activităţi în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite şi/sau condiţii speciale, nu au beneficiat:

· Pensionarii în situația cărora la determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat vechimea în muncă necesară deschiderii dreptului la pensie prevăzută de acte normative cu caracter special.

· Pensionarii în situaţia cărora, la determinarea punctajului mediu anual s-au utilizat stagii complete de cotizare mai mici decât cele prevăzute de legislația în vigoare la data deschiderii drepturilor de pensie.

Exemple:

1. Pensionarii ale căror drepturi de pensie pentru limită de vârstă au fost stabilite conform legislaţiei anterioare datei de 01 aprilie 2001 în baza unor acte normative cu caracter special, recalculate conform prevederilor OUG nr. 4/2005 aprobată prin Legea nr. 78/2005:

· nevăzătorii şi persoanele cu handicap;

· persoanele pensionate conform prevederilor H.G. nr. 407/1990 privind reglementarea unor drepturi ce se acorda salariaţilor din unităţile de cercetare, explorare, exploatare şi prelucrare a materiilor prime nucleare;

· persoanele pensionate conform prevederilor H.G. nr. 267/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din industria minieră;

· persoanele pensionate conform prevederilor H.G. nr. 478/1990 privind locurile de muncă, activităţile şi categoriile profesionale din Întreprinderea "Acumulatorul" Bucureşti şi Întreprinderea de Produse Electrotehnice (Fabrica de Acumulatori) Bistriţa ce se încadrează în grupele I şi a II-a de muncă în vederea pensionării, precum şi condiţiile de pensionare;

· persoanele pensionate conform prevederilor Decretul - Lege nr. 114/1990 privind încadrarea unor categorii de salariaţi în grupele I şi II de muncă;

· persoanele pensionate conform prevederilor H.G. nr. 266/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din industria extractivă, de petrol şi gaze.

2. Pensionarii ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 01.04.2001-01.01.2011 și în situația cărora la calculul punctajului mediu anual s-au utilizat stagii complete de cotizare mai mici decât cele prevăzute de legislația în vigoare la data deschiderii drepturilor de pensie, astfel:

· Persoanele care și-au desfașurat activitatea în unitățile miniere, pentru personalul care își desfășoară activitatea în subteran cel putin 50% din timpul normal de muncă în luna respectiva; 

· Persoanele care și-au desfășurat activitatea în aviația civilă, pentru personalul navigant prevazut în anexa nr. 1 la Legea 19/2000;

· Persoanele care și-au desfășurat activitate artistică în profesiile prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 19/2000;

· Persoanele care și-au desfășurat activitatea în cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I si II de expunere la radiații;

· Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare în condiții de handicap, preexistent calității de asigurat (handicap accentuat/grav);

· Pensionarii ale căror drepturi de pensie pentru limită de vârstă au fost stabilite/recalculate conform prevederilor Legii nr. 226/2006.

3. Pensionarii urmaşi ale căror drepturi de pensie de urmaş au fost stabilite anterior datei de 1 ianuarie 2011 şi a căror susţinători se încadrează în situaţiile precizate la pct. 1 şi 2.

4. Pensionarii de invaliditate ale căror drepturi de pensie au fost stabilite conform legislaţiei anterioare datei de 01.01.2011 şi care până la data de 31.12.2015 nu au îndeplinit condiţiile de trecere la pensie pentru  limită de vârstă şi nici nu au avut o schimbare de grad după data de 01.01.2011.

III. Recalcularea se va efectua, din oficiu, în termen de 24 de luni calculate de la data de 01.01.2016 și nu este nevoie de cerere depusă de beneficiari în acest scop.

IV. Sumele cu titlu de pensie, rezultate în urma recalculării, se cuvin de la data de 01.01.2016.

V.  În situaţia în care, în urma aplicării prevederilor alin.(1)-(3) din Legea nr.192/2015, rezultă un punctaj mediu anual mai mic, se menţine punctajul mediu anual şi cuantumul aferent aflat în plată sau cuvenit la data recalculării.