PENSIA DE URMAS

CINE ARE DREPTUL LA PENSIE DE URMAS ?
Daca persoana  decedata era pensionar sau indeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii,  au dreptul la pensie de urmas:
A. Copiii:
– pana la varsta de  16 ani; – daca isi continua  studiile intr-o forma de invatamant organizata potrivit legii, pana la  terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani; – pe toata durata  invaliditataa de orice grad, daca aceasta s-a ivit in perioada in care se aflau  in una din situatiile prevazute mai sus.
B. Sotul  supravietuitor:
– la implinirea  varstei standard de pensionare, daca durata casatoriei a fost de cel putin 15  ani. Daca durata casatoriei a fost mai mica de 15 ani, dar cel putin 10 ani,  cuantumul pensiei de urmas cuvenit se diminueaza cu 0,5% pentru fiecare luna,  respectiv 6,0% pentru fiecare an de casatorie in minus;
– indiferent de  varsta, pe perioada in care este invalid de gradul I sau II, daca durata  casatoriei a fost cel putin 1 an;
– indiferent de  varsta si de durata casatoriei, daca decesul sotului sustinator s-a produs ca  urmare a unui accident de munca, a unei boli profesionale sau a tuberculozei si  daca nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care  asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o patrime din salariul  mediu brut, utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat;
– care nu  indeplineste conditiile prevazute de lege, pe o perioada de 6 luni de la data  decesului, daca in aceasta preioada nu realizeaza venituri lunare dintr-o  activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea  sunt mai mici de o patrime din salariul mediu brut, utilizat la fundamentarea  bugetului asigurarilor sociale de stat;
– care are in  ingrijire la data decesului sustinatorului unul sau mai multi copii in varsta  de pana la 7 ani, pana la data implinirii de catre ultimul copli a varstei de 7  ani, in perioadele in care nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate  profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de  o patrime din salariul mediu brut, utilizat la fundamentarea bugetului  asigurarilor sociale de stat.
Sotul  supravietuitor care are dreptul la o pensie proprie si indeplineste conditiile  prevazute de lege pentru obtinerea pensiei de urmas dupa sotul decedat poate  opta pentru cea mai avantajoasa pensie.
Pensia de urmas se calculeaza din:
  1. pensia pentru limita de varsta aflata in plata sau la care ar fi avut dreptul, in conditiile legii, sustinatorul decedat;
  2. pensia de invaliditate gradul I, in cazul in care decesul sustinatorului a survenit inaintea indeplinirii conditiilor pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta
Pensia de urmas se calculeaza procentual din pensia decedatului astfel:
  1. pentru un urmas 50%
  2. pentru doi urmasi 75%
  3. pentru trei sau mai multi urmasi 100%
Copii urmasi sau sotul supravietuitor care beneficiaza de pensie de urmas ca urmare a starii de invaliditate sunt     supusi expertizarii periodice a capacitatii de munca si sunt obligati sa urmeze programele de recuperare conform     reglementarilor stabilite pentru pensia de invaliditate.
ACTE NECESARE LA  DEPUNEREA DOSARULUI IN VEDEREA  OBTINERII PENSIEI DE URMAS:
– cerere pentru  inscrierea la pensie de urmas;
– actele de stare  civila ale solicitantilor;
– decizia de  pensie/talon de pensie (pentru cazurile in care sustinatorul decedat avea calitatea de pensionar);
– adeverinta de  studii (elev sau student);
– cauza decesului  (cu exceptia situatiilor in care sustinatorul decedat avea calitatea de  pensionar);
– declaratie pe  propria raspundere din care sa rezulte ca urmasul nu a fost condamnat prin  sentinta ramasa definitiva pentru infranctiunea de omor sau tentativa de omor  comisa asupra sustinatorului;
– pentru cazurile  in care sustinatorul decedat nu avea calitatea de pensionar mai sunt necesare  si:
– carnetul  de munca (original si copie);
– alte  acte prevaute de lege privind vechimea in munca sau vechimea in serviciu realizata  in alte sectoare de activitate
– livretul  militar (original si copie);
– diploma  de studii (original si copie) sau adeverinta din care sa rezulte durata normala  si perioada studiilor, precum si certificarea absolvirii acestora;
– pentru  persoanele care au urmat cursurile unor institutii de invatamant universitar in  strainatate este necesara dovada recunoasterii acesora de catre statul roman;
–  adeverinta privind sporurile si adaosurile reglementate prin lege sau prin  contractul colectiv/individual de munca;
–  adeverinta privind conditiile de munca speciale si/sau deosebite;
– acte  pentru dovedirea calitatii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, Legii  nr. 42/1990 etc.