• Indicatori utilizați în sistemul public de pensii pentru anul 2022

  Informații privind câştigul salarial mediu brut, venitul minim lunar asigurat, valoarea punctului de pensie, cuantumul ajutorului de deces, indemnizaţia socială pentru pensionari, de la 1 ianuarie 2022
  Citește mai mult
 • Când mă pot pensiona?

 • Program de lucru cu publicul pe perioada stării de alertă

  • Luni
   8.30 - 12.00
  • Marți
   8.30 - 12.00
  • Miercuri
   8.30 - 12.00
  • Joi
   8.30 - 12.00
  • Vineri
   8.30 - 12.00

Bine ați venit pe site-ul Casei Județene de Pensii Prahova!

Despre noi

Casa Judeţeană de Pensii Prahova este organizată şi funcţionează ca serviciu public descentralizat, în subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice (CNPP) din data de 01.02.2001, fiind investită cu personalitate juridică în baza prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor HG 118/2012 privind aprobarea statutului CNPP, a deciziilor consiliului de administraţie, a regulamentelor şi a normelor CNPP.

Casa Judeţeană de Pensii Prahova asigură, în teritoriu, aplicarea unitară a legislaţiei din domeniul pensiilor şi asigurărilor sociale precum şi realizarea sarcinilor şi atribuţiilor ce decurg din aplicarea prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Finanţarea cheltuielilor de organizare, funcţionare şi investiţii ale Casei Judeţene de Pensii Prahova se asigură din fondurile repartizate de la bugetul asigurărilor sociale de stat de către CNPP.

Număr pensionari de asigurări sociale de stat în plată arondați CJP Prahova – PLOIEȘTI la data de 1 decembrie 2021

Număr pensionari de asigurări sociale de stat în plată arondați Casa Locală de Pensii CÂMPINA la data de 1 decembrie 2021

Număr total beneficiari de indemnizație socială pentru pensionari la data de 1 decembrie 2021

Număr bilete de tratament balnear acordate în 2021

Lista Cabinetelor de Expertiză Medicală din județul Prahova

Evaluarea capacităţii de muncă, în vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face la cererea persoanei interesate, până la data împlinirii vârstei standard de pensionare prevăzută de lege, de către medicul specializat în expertiza medicală a capacităţii de muncă din cadrul CNPP, denumit medic expert al asigurărilor sociale.
În vederea evaluării capacităţii de muncă, persoanele care solicită expertizarea medicală a capacităţii de muncă în vederea încadrării lor în grad de invaliditate depun o cerere la cabinetul de expertiză medicală a capacităţii de muncă din cadrul casei teritoriale de pensii competente, în funcţie de domiciliu.

  • Cabinet de Expertiză Nr. 1 Cina Ploiești

   Doctor: Brandușoiu Roxana Flavia
   Policlinica Cina – etajul 2
   E-mail: roxana.brandusoiu@cnpp.ro

  • Cabinet de Expertiză Nr. 2 Cina Ploiești

   Doctor: Caciuc Daniela
   Policlinica Cina – etajul 1
   E-mail: daniela.caciuc@cnpp.ro

  • Cabinet de Expertiză Nr. 3 Cina Ploiești

   Doctor: Lambrino Liana
   Policlinica Cina – etajul 1
   E-mail: liana.lambrino@cnpp.ro

  • Cabinet de Expertiză Câmpina

   Doctor: Buzoianu Mihaela Roxana
   Strada Vasile Alecsandri nr. 12
   E-mail: mihaela.buzoianu@cnpp.ro

Pensii

Categorii de pensii acordate de Casa Județeană de Pensii Prahova

Conform prevederilor Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, categoriile de pensii care se acordă în sistemul public de pensii sunt: pensie pentru limită de vârstă; pensie anticipată; pensie anticipată parțială; pensie de invaliditate; pensie de urmaș.

Iată distribuția acestora la nivelul CJP Prahova (procent din 100%), la data de 1 decembrie 2021:

Pensii pentru limită de vârstă 77.80%
Pensii anticipate 1.54%
Pensii de invaliditate 9.16%
Pensii de urmaș 11.50%

Prestații de asigurări sociale

Prestații de asigurări sociale acordate de Casa Județeană de Pensii Prahova

Conform prevederilor Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, în sistemul public de pensii, în afara pensiilor, se mai pot acorda următorele prestații:

 • Bilete tratament balnear, pentru asigurați și pensionari
 • Bilete de odihnă, pentru asigurați
 • Ajutor de deces, în cazul decesului asiguratului, pensionarului sau unui membru al familiei unuia dintre aceștia

Valoarea punctului de pensie

Începând cu data de 1 ianuarie 2022, valoarea punctului de pensie este de 1.586 lei.

Valoarea ajutorului de deces

Începând cu data de 1 ianuarie 2022, valoarea ajutorului de deces, în cazul decesului asiguratului sau pensionarului, este de 6.095 lei.

Valoarea indemnizației pentru însoțitor

Începând cu data de 1 ianuarie 2022, valoarea indemnizației pentru însoțitor este de 1.269 lei.

Nivelul venitului lunar asigurat

Pentru 2022, nivelul minim al venitului lunar asigurat este de 2.550 lei (contribuția de asigurări sociale aferentă este de 638 lei).

Conducerea Casei Județene de Pensii Prahova

Serviciile Casei Județene de Pensii Prahova

Organigrama integrală a Casei Județene de Pensii Prahova o puteți analiza la acest link.

 • Serviciul Plăți Prestații

  Prin acest serviciu, se comunică în plată și se plătesc, la termenele legale, prestațiile de asigurări sociale stabilite prin diferite acte normative, inclusiv pensiile din sistemul public de pensii.

 • Serviciul Stabiliri Prestații, Pensii Internaționale și Verificare

  În cadrul acestui serviciu, se stabilesc drepturile de pensie din cadrul sistemului public de pensii, pensiile internaționale, precum și alte drepturi stabilite prin legi speciale.

 • Serviciul Juridic

  Serviciu ce reprezintă interesele instituției în fața autorităților publice și instanțelor judecătorești și rezolvă sesizări şi reclamaţii, potrivit competenţelor proprii.

 • Serviciul Comunicare și Relații Publice

  Acest serviciu asigură gestionarea activității de relații cu publicul și accesul la informațiile de interes public, acordând consultanță și sprijin asiguraților și beneficiarilor sistemului public de pensii.

Bilete de tratament

Persoanele interesate pot depune cereri pentru bilete de tratament pe adresa office@pensiiprahova.ro sau la sediile Casei Județene de Pensii Prahova din Ploiesti ori Campina.

CITEȘTE MAI MULT PROGRAM

Casa Locală de Pensii Câmpina

Casa Locală de Pensii Câmpina are ca principale atribuții stabilirea și plata drepturilor de asigurări sociale, respectiv pensii și alte prestații sociale.

CITEȘTE MAI MULT PROGRAM

Expertiză medicală

Cabinetele de Expertiză Medicală din Jud. Prahova

Evaluarea capacităţii de muncă, în vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face de către medicul specializat în expertiza medicală a capacităţii de muncă din cadrul CNPP, denumit medic expert al asigurărilor sociale, la cele 4 cabinete de expertiză medicală din județul Prahova.

CABINETELE DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ

Accidente de muncă și boli profesionale

Compartimentul îndeplineşte toate atribuţiile privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale la nivel teritorial, respectiv ține evidența modului de acordare a prestațiilor și serviciilor de asigurare pentru accidente de munca și boli profesionale.

ATRIBUȚII COMPARTIMENT