Casa Locală de Pensii Câmpina

Casa Locală de Pensii Câmpina are ca principale atribuții stabilirea și plata drepturilor de asigurări sociale, respectiv a pensiilor și a altor prestații sociale.
 

Atribuții Stabiliri Prestații

 • înregistrează cereri de pensie și alte drepturi de asigurări sociale, potrivit legii;
 • emite decizii de pensie și alte drepturi de asigurări sociale, potrivit legii;
 • stabilește cuantumul pensiilor și al celorlalte drepturi de asigurări sociale și efectuează plata acestora, potrivit legii;
 • stabilește și plătește indemnizații lunare și alte drepturi prevăzute în legi speciale, finanțate de la bugetul de stat, în condițiile legii;
 • emite decizii de recuperare a drepturilor bănești încasate necuvenit și urmărește recuperarea acestora, în condițiile legii;
 • îndrumă persoanele juridice și fizice cărora le revin drepturi și obligații ce decurg din reglementările privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale;
 • rezolvă petiții, sesizări și reclamații, potrivit competențelor legale;
 • îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege, de statut ori stabilite de președintele CNPAS.

Atribuții Plăți Prestații

 • plata, la termenele legale, a prestațiilor de asigurări sociale stabilite prin diferite acte normative, inclusiv pensiile din sistemul public de pensii;
 • acordarea ajutorului de deces  în cazul decesului pensionarului, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
 • efectuarea plății sumelor rămase neîncasate de către pensionarul decedat;
 • comunicarea, în sistem centralizat, a modificărilor apărute în datele de identificare ale beneficiarilor de drepturi (schimbare nume, schimbare adresa, schimbare tutore, schimbare curator etc.);
 • comunicarea, în sistem centralizat, a schimbărilor modalităţii de plată (sistare cont curent personal şi reluare în plată prin poştă);
 • transferul dosarelor beneficiarilor la alte case judeţene de pensii;
 • eliberarea adeverinţelor pentru diferite nevoi;
 • asigurarea evidenţei titlurilor executorii şi operarea reţinerilor din drepturile beneficiarilor de asigurari sociale;
 • asigurarea, în cazul beneficiarilor stabiliți în străinătate, exportul prestaţiilor pe teritoriul statului de şedere utilizand o procedură de transfer bancar, plăţile urmând a fi făcute în EUR, GBPsau USD, în funcţie de opţiunea persoanelor interesate.

Localități arondate Casei Locale de Pensii Câmpina

 1. Adunați
 2. Azuga
 3. Băicoi
 4. Bănești
 5. Breaza
 6. Brebu
 7. Bușteni
 8. Câmpina
 9. Cocorăștii Mislii
 10. Comarnic
 11. Cornu
 12. Cosminele
 13. Filipeștii de Pădure
 14. Florești
 15. Măgureni
 16. Poiana Câmpina
 17. Provița de Jos
 18. Provița de Sus
 19. Scorțeni
 20. Secăria
 21. Sinaia
 22. Șotrile
 23. Talea
 24. Telega
 25. Valea Doftanei