Serviciul Plăți Prestații

Prin Serviciul Plăți Prestații:

  • se pun în plată și se plătesc, la termenele legale, prestațiile de asigurări sociale stabilite prin diferite acte normative, inclusiv pensiile din sistemul public de pensii;
  • se acordă ajutor deces  în cazul decesului pensionarului, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
  • se efectuează plata sumelor rămase neîncasate de către pensionarul decedat;
  • se comunică, în sistem centralizat modificările apărute în datele de identificare ale beneficiarilor de drepturi (schimbare nume, schimbare adresa, schimbare tutore, schimbare curator etc.);
  • se comunică, în sistem centralizat, schimbările modalităţii de plată (sistare cont curent personal şi reluare în plată prin poştă);
  • se transferă dosarele beneficiarilor la alte case judeţene de pensii;
  • se elibereză adeverinţele pentru diferite nevoi;
  • se asigură evidenţa titlurilor executorii şi operarea reţinerilor din drepturile beneficiarilor de asigurari sociale;
  • se asigură, în cazul beneficiarilor stabiliți în străinătate, exportul prestaţiilor pe teritoriul statului de şedere utilizand o procedură de transfer bancar, plăţile urmând a fi făcute în EUR, GBPsau USD, în funcţie de opţiunea persoanelor interesate.

IMPORTANT!

În situaţia persoanelor care beneficiază atât de pensie, cât şi de alte drepturi băneşti, plata acestora se face prin aceeaşi modalitate de plată, la aceeaşi adresă sau în acelaşi cont curent sau cont de card, pentru toate drepturile cuvenite aceleiaşi persoane.

BĂNCI COMERCIALE CU CARE CNPP ARE CONVENȚII CU PRIVIRE LA PLATA PRESTAȚIILOR:

PATRIA BANK            

UNICREDIT BANK

BANCA ROMANEASCA

FIRST BANK

BRD

BCR

ALPHA BANK

BTRL

CEC

CREDIT EUROPE

CREDIT COOP

GARANTI BANK

ING BANK

INTESA SANPAOLO BANK

LIBRA INTERNET BANK

OTP BANK

PROCREDIT BANK

VISTA BANK

IDEEA BANK

RAIFFEISEN BANK