Serviciul Evidență Contribuabili

Serviciul Evidență Contribuabili:

a) înregistrează şi asigură evidenţa contribuabililor;

b) încheie contracte de asigurare socială;

c) asigură evidenţa contributiilor de asigurări sociale;

d) certifică stagiul de cotizare şi punctajul asiguratului;